Περιεχόμενο του Online Course

 • 1

  ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  • Intro

  • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

  • Καλώς ήρθατε

  • Ποια είναι η Σοφία

  • Ποια είναι η STMiracle Business

  • Εισαγωγή στις 10 Αλήθειες

 • 2

  1η ΑΛΗΘΕΙΑ !

  • Τι σημαίνει καμπύλη αλλαγής και πως μας επηρεάζει;

 • 3

  2η ΑΛΗΘΕΙΑ !

  • Μαθήματα από την πανδημία από 18 επιτυχημένους επιχειρηματίες

 • 4

  3η ΑΛΗΘΕΙΑ !

  • 3 παράγοντες επιτυχίας της κάθε επιχείρησης

 • 5

  4η ΑΛΗΘΕΙΑ !

  • Ποιες είναι οι σωστές ερωτήσεις για να σχεδιάσετε την στρατηγική σας;

 • 6

  5η ΑΛΗΘΕΙΑ !

  • Πως το Swot Analysis μπορεί να βοηθήσει κάθε επιχείρηση;

 • 7

  6η ΑΛΗΘΕΙΑ !

  • Έξυπνες τακτικές οργάνωσης των οικονομικών σας.

 • 8

  7η ΑΛΗΘΕΙΑ !

  • Οργανώστε αποτελεσματικά τον χώρο σας και τους ανθρώπους σας.

 • 9

  8η ΑΛΗΘΕΙΑ !

  • Ιδέες για να βελτιώσετε το marketing και τις πωλήσεις της επιχείρησής σας.

 • 10

  9η ΑΛΗΘΕΙΑ !

  • Διαχειριστείτε με Σοφία το χρόνο και βάλτε τις προτεραιότητές σας

 • 11

  10η ΑΛΗΘΕΙΑ !

  • Οι 7 πυλώνες που στηρίζουν κάθε επιχείρηση

 • 12

  ΕΠΙΛΟΓΟΣ

  • Σας ευχαριστώ !

  • Τίτλοι τέλους